Sekcia environmentálneho a klimatického práva

Právny rámec zintenzívňovania boja proti zmene klímy

V posledných rokoch sme svedkami intenzívneného úsilia Európskej únie o posilnenie jej cieľov a politík v boji proti zmene klímy. Všetky tieto snahy sa budú musieť premietnuť do práva Európskej únie a jej členských štátov. Sekcia je zameraná na analýzu súčasného stavu a predpokladaného legislatívneho vývoja v súvislosti so zmenou klímy.

Garanti sekcie: Mgr. Martin Dufala, PhD. a JUDr. Matúš Michalovič, PhD.

Koordinátori sekcie: Mgr. Lenka Grešová