Sekcia európskeho práva

Trojnožka európskej integrácie: mier-hodnoty-blahobyt

Európska únia si stanovuje tri ciele svojej existencie, ktoré majú predurčovať jej fungovanie: zachovanie mieru, presadzovanie hodnôt a zabezpečenia blaha svojich národov. Avšak každá z týchto strán trojnožky je v krízach testovaná a vznikajú otázky, či je možné obetovať jednu nohu trojnožky európskej integrácie bez toho, aby sa európsky projekt zrútil, alebo či má niektorý z týchto cieľov prednosť pred iným, či je ich vždy možné dosahovať úspešne. Je táto „trojnožka“ slabinou alebo silou integrácie EÚ? Táto problematika otvára priestor pre interdisciplinárny pohľad práva EÚ, medzinárodných vzťahov, politológie, európskych štúdií, ekonómie, ale aj partikulárnych oblastí práva.

Garanti sekcie: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. a doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Koordinátori sekcie: Mgr. Sára Kiššová