Sekcia finančného práva

Aktuálne výzvy pre finančné právo

Finančné právo v ostatnom čase čelilo hneď niekoľkých zásadným výzvam. Tou najvýznamnejšou a dlhodobou výzvou je pokračujúci trend digitalizácie a s tým súvisiace premeny spoločenských vzťahov ale aj procesov v rámci verejnej správy na úseku finančného práva. Finančného práva sa však významne dotkli aj aktuálne udalosti súvisiace s pandémiou COVID-19 a vojnovým konfliktom na Ukrajine. V rámci sekcie sú vítané všetky druhy príspevkov od sumarizačných štúdií po prípadové štúdie a rozbory judikatúry.

Garanti sekcie: prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. a doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

Koordinátori sekcie: Mgr. Tibor Hlinka, PhD.