Sekcia ústavného práva

Tridsať rokov ústavného poriadku Slovenskej republiky (vzlety a pády)

Sekcia ústavného práva je zameraná na pozitívne i negatívne momenty ústavného vývoja Slovenskej republiky.

Garanti sekcie: doc. JUDr. Milan Hodás, PhD. a JUDr. Peter Kukliš, CSc.

Koordinátori sekcie: Mgr. Daniel Demjanovič