Comenius University in Bratislava, Faculty of Law is organising 17th year of international scholarly conference for Ph.D. students and young researchers entitled “The Milestones of Law in Central Europe 2023". The conference will be held under the auspices of the Dean of Faculty of Law, Comenius University in Bratislava, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. from 19 May 2023 and will be held in a hybrid form – prezenčne v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave a súčasne aj audiovizuálnou online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft TEAMS. Konferencia je určená všetkým doktorandom, vedeckým a vedecko-pedagogickým pracovníkom v odbore právo, ktorí doposiaľ nezískali vedecko-pedagogický titul docent.Partners

partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo