Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta organizuje 18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2024“. Konferencia sa bude konať pod záštitou dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. v dňoch 22. a 23. marca 2024 (piatok – sobota) v priestoroch Účelového zariadenia kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Častá – Papiernička.

Konferencia je určená všetkým doktorandom, vedeckým
a vedecko-pedagogickým pracovníkom v odbore právo, ktorí doposiaľ nezískali vedecko-pedagogický titul docent.Partneri

partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo
partner-logo