Dôležité termíny

Registrácia: do 6.6.2022

Konanie konferencie: 24.6.2022

Nahratie príspevku do systému: do 27.7.2022