Dôležité termíny

Registrácia: do 12.5.2023

Konanie konferencie: 19.5.2023

Nahratie príspevku do systému: 19.6.2023