Program

Podrobné informácie o programe nájdete tu (PDF):


Online pripojenie na jednotlivé sekcie konferencie Míľniky 2022

24. júna 2022

SEKCIA 1: PRÁVNE DEJINY, TEÓRIA PRÁVA A FILOZOFIE PRÁVA, RÍMSKEHO, KÁNONICKÉHO A CIRKEVNÉHO PRÁVA

Pripojenie

SEKCIA 2: MEDZINÁRODNÉ PRÁVO A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY I.

Pripojenie

SEKCIA 3: MEDZINÁRODNÉ PRÁVO A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY II.

Pripojenie

SEKCIA 4: ÚSTAVNÉ PRÁVO

Pripojenie

SEKCIA 5: SPRÁVNE PRÁVO A PRÁVO INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Pripojenie

SEKCIA 6: ENVIRONMENTÁLNE A KLIMATICKÉ PRÁVO

Pripojenie

SEKCIA 7: FINANČNÉ PRÁVO

Pripojenie

SEKCIA 8: OBCHODNÉ PRÁVO

Pripojenie

SEKCIA 9: PRACOVNÉ PRÁVO

Pripojenie

SEKCIA 10: OBČIANSKE PRÁVO

Pripojenie

SEKCIA 11: TRESTNÉ PRÁVO

Pripojenie

SEKCIA 12: EURÓPSKE PRÁVO

Pripojenie