Kontakt

Organizačný tím konferencie:

  • Mgr. Andrea Szakács, PhD. – prodekanka
  • Ing. Magdaléna Mydliarová
  • Mgr. Michaela Durec Kahounová
  • Mgr. Silvia Senková

Kontaktný email: milniky@flaw.uniba.sk


Vedecký výbor:

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.– head of the committee / predseda komisie

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.

doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD.

JUDr. Lukáš Mareček, PhD.

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

doc. JUDr. Milan Hodás, PhD.

JUDr. Peter Kukliš, CSc.

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.

JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Mgr. Martin Dufala, PhD.

JUDr. Matúš Michalovič, PhD.

prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

JUDr. Pavol Rak, PhD.

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD.

JUDr. Ing. Karin Raková, PhD. MBA

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.