Konferenčný poplatok

  • 100 € (bez DPH)
  • 150 € (bez DPH) – dodatočná registrácia po 28. 2. 2024
  • Poplatok je potrebné uhradiť výhradne prevodom na účet na základe elektronickej faktúry, ktorá bude vystavená okamihom registrácie na konferenciu.
  • Neúčasť na konferencii alebo neodovzdanie príspevku nezakladá právo na vrátenie účastníckeho poplatku.