Pokyny k príspevku

TERMÍN na nahratie kompletného príspevku do registračného systému je do pondelka 22. 4. 2024.

Formálna úprava príspevku podľa šablóny zverejnenej nižšie. Príspevky, ktoré nebudú spĺňať po formálnej stránke náležitosti podľa šablóny, nebudú publikované v zborníku konferencie.

PUBLIKAČNÝ VÝSTUP:

Publikačným výstupom z konferencie bude recenzovaný elektronický zborník.

Zborník a jednotlivé príspevky budú zverejnené pod verejnou licenciou Creative Commons BY-NC-ND, 4.0.

Odoslaním príspevku autor udeľuje súhlas, aby sa jeho dielo šírilo pod touto verejnou licenciou.

Publikované budú len príspevky účastníkov, ktorí na konferencii aktívne vystúpia.