Prezidentské voľby 2024

Ako požiadať o voličský preukaz na Prezidentské voľby 2024

Z dôvodu prelínania sa nášho termínu konferencie s Prezidentskými voľbami 2024, ktoré sa konajú v sobotu 23. marca 2024 od 7.00 do 22.00 h, vám prinášame informácie, ako jednoducho voliť, ak ste v ten deň mimo bydliska.

Na dole uvedenom linku si jednoducho vytvorte žiadosť o hlasovací preukaz.

https://navody.digital/aplikacie/prezidentske-volby

Žiadosť musíte následne sami odoslať e-mailom do 4. marca 2024 (pondelok).

Hlasovať je možné jedine osobne na území Slovenska.

Najbližšie volebné okrsky pri mieste konania konferencie sú v obciach Píla (1 okrsok na obecnom úrade), Častá (1 okrsok na obecnom úrade) a Dubová (1 okrsok na obecnom úrade) a v meste Modra (8 okrskov, zoznam nižšie).