Sekcie

Premeny vlastníckeho práva

Sekcia právnych dejín, teórie práva a sociálnych vied, rímskeho, kánonického a cirkevného práva (SK/CZ/EN)

Ozbrojené konflikty a kybernetické hrozby - výzvy pre medzinárodné právo 21. storočia

Sekcia medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov (SK/CZ/EN)