Sekcie

Premeny vlastníckeho práva

Sekcia právnych dejín, teórie práva a sociálnych vied, rímskeho, kánonického a cirkevného práva (SK/CZ/EN)

Ozbrojené konflikty a kybernetické hrozby - výzvy pre medzinárodné právo 21. storočia

Sekcia medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov (SK/CZ/EN)

Výzvy verejnej správy v digitálnom prostredí

Sekcia správneho práva práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva (SK/CZ/EN)

Právny rámec zintenzívňovania boja proti zmene klímy

Sekcia environmentálneho a klimatického práva (EN)

Aktuálne výzvy pre finančné právo

Sekcia finančného práva (SK/CZ/EN)

Kybernetická kriminalita v čase krízy

Sekcia trestného práva kriminológie a kriminalistiky. Rokovací jazyk: SK/CZ