Sekcie

Aktuálne otázky filozofie a praxe ľudských práv

Sekcia ústavného práva, teórie práva a filozofie práva. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Ochrana a garancie práv a legitímnych záujmov v dejinách práva

Sekcia právnych dejín, právnej komparatistiky a rímskeho, cirkevného a kánonického práva. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Európska únia ako trendsetter v digitálnej regulácii

Sekcia práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Aktuálne otázky vo verejnej správe

Sekcia správneho práva. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Hodnota ženy v spoločnosti

Sekcia pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Spoluvlastníctvo – právnoteoretické a aplikačné limity

Sekcia občianskeho práva. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Právny štát a trestné právo

Sekcia trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Výzvy pre Environmentálne právo

Sekcia environmentálneho a klimatického práva. Rokovací jazyk: EN