Sekcia európskeho práva

Demokracia ako spoločná hodnota Európskej únie a jej členských štátov

Napriek tomu, že čl. 2 Zmluvy o Európskej únii obsahuje katalóg hodnôt, na ktorých je postavená Európska únia a ktoré sú spoločné pre Európsku úniu a členské štáty, v poslednom období sa akoby pozornosť sústredila len na otázku právneho štátu. Demokracia ako hodnota Európskej únie je však o to významnejšia, že Európskej únii bol dlhodobo vyčítaný tzv. „demokratický deficit“. Zameranie sekcie možno rozdeliť na tri základné skupiny: napĺňanie a ochrana demokracie v rámci inštitucionálneho rámca Európskej únie, ochrana hodnoty demokracie vo vzťahu k členským štátom a v rámci prístupového procesu, presadzovanie hodnoty demokracie na medzinárodnom poli.

Garanti sekcie:

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.