Sekcia pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Krízy a ich vplyv na pracovné právo

Posledné roky sú poznačené sériou krízových situácií, ktoré ovplyvnili spoločenskú a ekonomickú situáciu v regionálnom i celosvetovom meradle. Banková kríza vyvolaná krízou hodnôt, zvýšená ekonomická a politická migrácia, celosvetová pandémia ochorenia Covid 19, energetická kríza a vojna na európskom kontinente vyvolávajú potrebu reakcie zo strany spoločnosti. Témou sekcie je vplyv krízových situácií na oblasť pracovného práva, zdravotného práva a práva sociálneho zabezpečenia a analýza výziev, ktorým uvedené právne odvetvia čelia.

Garanti sekcie:

JUDr. Pavol Rak, PhD.

doc. JUDr. Lenka Freel, PhD.