Sekcia správneho práva

Aktuálne otázky vo verejnej správe

Téma sekcie s názvom „Aktuálne otázky vo verejnej správe“ reflektuje na množstvo problémov, ktoré sa objavili a stále objavujú vo verejnej správe posledné roky v Slovenskej republike. Šírka témy sekcie dáva priestor na rozmanitosť tém jednotlivých príspevkov a na odbornú diskusiu.

Garant sekcie:

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.