Sekcia práva IT a práva duševného vlastníctva

Obmedzovanie ľudských práv a nové technológie

Nové technológie nenavrátane menia tvorbu a aplikáciu práva v najširšom rozsahu. Ako ukázala aj stále prebiehajúca svetová pandémia koronavírusu, obmedzovanie ľudských práv môže mať rôzne podoby a nové technológie tento aspekt iba umocňujú. Každé obmedzovanie ľudských práv však musí byť zákonné, nevyhnutné a proporcionálne. Príspevky v tejto sekcií by mali prispieť ku diskusiám o obmedzovaní ľudských práv a vplyve nových technológií, či už v podobe blokovania webov, ochrany súkromia alebo algoritmického rozhodovania.