Sekcia práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva

Európska únia ako trendsetter v digitálnej regulácii

V ostatných rokoch Európska únia (EÚ) prijala viacero legislatív regulujúcich digitálny priestor, či už ide o reguláciu kybernetickej bezpečnsoti, ochrany údajov, spotrebiteľských zmlúv, umelej inteligencie, práv duševného vlastníctva alebo digitálnych služieb a trhov. Jedným z kľúčových prvkov týchto regulácií je, že mnohokrát významne ovplyvňujú subjekty vstupujúce na európsky trh a zároveň ovplyvňujú legislatívu v tretích krajinách. V rámci tejto sekcie sa zameriame na novšie digitálne politiky EÚ a ich potenciál limitovania alebo podpory inovácií pre adresátov noriem.

Garanti sekcie:

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M