Sekcia práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva

Míľniky digitálnych regulácií v práve Európskej únie

Európska únia vstúpila do novej dekády z hľadiska digitálnej regulácie impozantne a viaceré dlhoročné snahy pretavila do nových legislatívnych rámcov. Digitálne služby reguluje Akt o digitálnych službách a Akt o digitálnych službách. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov doplnia nové dátové politiky v podobe Aktu o dátach a Aktu o správe údajov. Systémy umelej inteligencie budú predmetom Aktu o umelej inteligencií. V príprave je nariadenie o európskych dátových priestoroch, Akt o kybernetickej odolnosti či pravidlá pre politické profilovanie a boj proti teroristickému obsahu. Sekcia bude venovaná aj týmto regulačným otázkam, aké výzvy a príležitosti nové regulácie prinášajú a čo to znamená pre digitálny priestor.

Garanti sekcie:

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M