Sekcia ústavného práva, teórie práva a filozofie práva

Aktuálne otázky filozofie a praxe ľudských práv

Ľudské práva predstavujú významný problém právnej vedy. Po dlhodobom dôraze na ideu ľudskej dôstojnosti, ktorá je tradične považovaná za ich základ, sa v súčasnosti táto otriasa ako filozoficky sporná. Zároveň čelíme tzv. inflácii ľudských práv a počujeme o ich judicializácii a aktivizme ľudsko-právnych inštitúcií. Sekcia privíta príspevky, ktoré sa budú týkať aktuálnych problémov ľudských práv, či už pôjde o ideu ľudských práv ako takú alebo o jednotlivé ľudské práva. Vítané sú filozofické i praktické prístupy k danej problematike.

Garanti sekcie:

doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.

Mgr. Vincent Bujňák, PhD.