Sekcia trestného práva

Kriminalizácia a dekriminalizácia v trestnom práve

Ústrednou témou medzinárodnej vedeckej konferencie v sekcii trestné právo je tematika kriminalizácie a dekriminalizácie v trestnom práve.  Téma reflektuje na spoločenské dianie, v dôsledku ktorého sa niektoré činy stávajú trestnými činmi, ale taktiež, i keď v menšom počte, dochádza aj k opačnej situácii, keď sa odstráni trestný postih.

Garanti sekcie: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. a prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

Koordinátori sekcie: JUDr. Lukáš Turay, PhD. a Mgr. Lucia Vasilik