Sekcia trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

Právny štát a trestné právo

V rámci sekcie trestného práva sa pozornosť zamerá na aktuálnu tému právneho štátu z hľadiska uplatňovania trestnoprávnych inštitútov v postupe a rozhodovaní orgánov činných v trestnom konaní. V rámci sekcie budú analyzované legislatívne zmeny v Trestnom zákone a Trestnom poriadku. Uvedeným zmenám bude venovaná pozornosť aj na základe rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva.

Garanti sekcie:

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.