Sekcia environmentálneho a klimatického práva

Výzvy pre Environmentálne právo

Ochrana životného prostredia prostredníctvom práva prešla za posledné desaťročia výraznými zmenami. Jej kvantitatívne aj kvalitatívne zlepšovanie je možné vnímať vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach. Sekcia je venovaná právnej úprave všetkých oblastí spadajúcich do environmentálneho práva, pričom dôraz je kladený na výzvy, ktoré čakajú toto odvetvie práva v najbližších rokoch, prípadne desaťročiach.

Garanti sekcie:

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.